Nyckel kan syfta på

Redskap

redigera
  • Nyckel – ett redskap, vanligen av metall, som används för att öppna och stänga ett lås
  • Nyckel (verktyg) – ett verktyg för att vrida runt någonting
  • Telegraferingsnyckel – en apparat för generering av morsetecken vid telegrafi

Maktsymboler

redigera

Växter

redigera

Övrigt

redigera
  • Nyckel – en symbol i notskrift, se klav
  • Kryptonyckel – den information som behövs för att genom kryptering
  • Databasnyckel – en identitet till relationsdatabaser
  • Primärnyckel – en minsta uppsättning kolumner i databasen för att hitta en unik tupel
  • Nyckelroman – en berättelse där verkliga personer och händelser figurerar i lätt maskerad form
  • Produktnyckel – verifier att det finns en betalt licens