Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship) var en organisation som etablerades i av norska myndigheter i London i april 1940 för att administrera den norska handelsflottan utanför tyskkontrollerade områden. Nortraship opererade över 1 000 fartyg; det var världens största rederi och fick äran för att avgörande ha bidragit till de allierades krigsinsatser. Nortraship kritiserades dock av britterna för att vara för profitfokuserad och för att tillhandahålla för få fartyg till de allierade. Norge bemötte dessa anklagelser med motanklagelser; britterna täckte sina kommersiella intressen med krigets behov.

Amerikanskt plakat som varnar folk för oförsiktigt prat

Nortraship hade sitt huvudkontor i London och New York, och var aktivt under och efter andra världskriget. Nortraship spelade en avgörende roll for Norge och den norska exilregeringen som saknade andra medel för att stötta de allierades kamp mot axelmakterna. Organisationen återlämnade de rekvirerade fartygen efter att de tyska trupperna lämnat Norge i maj 1945.

Se ävenRedigera