Nordgen

Nordisk genbank og fröbank

Nordgen eller Nordiskt Genresurscenter är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog i enlighet med Förenta Nationernas Biodiversitetskonvention och i internationellt samarbete. Verksamheten har sitt huvudkontor i Alnarp i Sverige, där också Nordgen växtcentrum finns, medan Nordgen Husdjur och Nordgen Skog finns i Ås utanför Oslo i Norge.

Nordgen lyder under Nordiska ministerrådet, som också finansierar verksamheten, och bildades 1 januari 2008 genom en sammanslagning av Nordisk Genbank Husdjur, Nordiska Genbanken samt Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd. Ett samgående mellan de olika organisationerna avser stärka det hittills över 30-åriga arbetet med genresurser för mat och lantbruk inom Norden.

Nordgen ansvarar även för driften av Svalbard Global Seed Vault i Longyearbyen i Svalbard med globalt skyddsuppdrag rörande fröer och genmaterial. Som ett av världens främsta kunskaps- och skyddscentra inom området är syftet med Nordgen att bevara och säkra en biologisk mångfald i världen nu och i framtiden.

Nordgen publicerar skrifter, forskar och upprättar databaser inom området.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera