Expertgruppen Nordens språkråd (ENS) är sedan 2009 en expertgrupp under Nordiska ministerrådet med uppgift att realisera överenskommelserna i Helsingforsavtalet(no) från 1962[1] och senare avtal, samt fokusera på rådgivning, särskilt med hänsyn till en stärkt språkförståelse hos barn och unga. Rådet består av 10 medlemmar, en från vardera Danmark, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland, samt två från Finland och en från Sametinget.[2]

Nordens språkråd föregicks 1978–1996 av Nordisk språksekretariat med säte i Oslo[3] och 1997–2004 av Nordiska språkrådet.[4]

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Wiklund, Claes (2000). ”1962 års Helsingforsavtal: den första heltäckande nordiska samarbetstraktaten”. Norden i sicksack / redaktörer: Bengt Sundelius, Claes Wiklund (Stockholm : Santérus, 2000): sid. 91-103.  Libris 3237743
  2. ^ ”Om Ekspertgruppen Nordens Sprogråd” (på danska). Nordiska rådet. http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-utbildning-och-forskning-mr-u/institutioner-samarbetsorgan-arbetsgrupper-och-projekt/arbetsgrupper-och-naemnder/expertgruppen-nordens-spraakraad-ens/om-ekspertgruppen-nordens-sprograad. Läst 19 oktober 2012. [död länk]
  3. ^ NE.se läst 22 maj 2018
  4. ^ NE.se läst 22 maj 2018