Öppna huvudmenyn
Världskarta som visar havsströmmar

Nordatlantiska driften eller Nordatlantiska strömmen är en mäktig och varm havsström som utgör Golfströmmens nordostliga fortsättning. Utanför Irland delar sig strömmen i två delar: Kanarieströmmen som böjer av söderut och en huvudgren som fortsätter norrut längs med Västeuropas kuster. Den nordliga grenen delar sig i bland annat Irmingerströmmen och Norska strömmen och har betydelse för det varma klimatet i Nordeuropa.

Klimatförändringar som den globala uppvärmningen kan ha en stark negativ inverkan på strömmen, eftersom den är beroende av att kallt vatten sjunker ner för att ersättas av strömmens varmare vatten. Med höjda vattentemperaturer i norr minskas detta sug.

Se ävenRedigera