Öppna huvudmenyn
Mittatlantiska ryggen sträcker sig från Island genom Atlanten

Mittatlantiska ryggen, även Mittatlantiska spridningsryggen, är en mittoceanisk rygg bestående av en ca 14 000 kilometer lång bergskedja där de eurasiska, afrikanska, nord- och sydamerikanska kontinentalplattorna skiljs åt. Den löper tvärs genom Island, genom Myvatnområdet i norr ner till Västmannaöarna i söder, och vidare söderut genom Atlanten. Azorerna (1 500 km väster om Lissabon) är toppar på ryggen. Eftersom kontinentalplattorna rör sig och långsamt är på väg ifrån varandra, uppstår det sprickor i jordskorpan där magmamassor från jordens inre tränger upp till ytan.