Inom matematiken är en nollmatris en matris med endast nollor som element.

Exempel på nollmatriser:

Nollmatrisen är neutralt element för addition matriser av samma format. Dvs, i det linjära rummet av matriser med dimension över kroppen K, kallat , är nollvektor.

Nollmatrisen är också avbildningsmatrisen för den linjära avbildning som avbildar alla vektorer i Rnnollvektorn i Rm.

Se ävenRedigera