En nitrid är en kemisk förening som innehåller kväve i oxidationstillstånd -3 och ytterligare ett ämne som har mindre elektronegativitet än kvävet. Om skillnaden i elektronevativitet är stor bildas jonföreningar av nitridjoner N3-, men oftast är nitrider kristaller med kovalenta bindningar.

Kovalentra nitriderRedigera

Bornitrid (BN), aluminiumnitrid (AlN), galliumnitrid (GaN) och kiselnitrid (Si3N4) är nitrider som bildar hårda och värmetåliga keramiska kristallstrukturer. De är halvledande (GaN, Si3N4) eller isolerande (BN).

Metalliska nitriderRedigera

Titannitrid (TiN) och kromnitrid (CrN) är också mycket hårda och värmetåliga, men är dessutom elektriskt ledande och liknar även till utseende metaller.

JonnitriderRedigera

Framför allt med alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller bildar kväve nitrider med saltlikanande egenskaper. Litiumnitrid (Li3N) och magnesiumnitrid (Mg3N2) är exempel på sådana föreningar.

Molekylära nitriderRedigera

Två ämnen som inte brukar räknas till nitrider eftersom deras egenskaper skiljer sig markant från de övriga är dicyan (C2N2) och svavelnitrid (S4N4).

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Nitride, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Nitride, tidigare version.