Uppslagsordet ”nitad” leder hit. För andra betydelser, se nitad (olika betydelser).

Nitning är då föremål av metall, trä eller annat material permanent fogas samman med en nit av metall genom ett förborrat hål. Inom arkitektur används större system av nitar på plåtar, balkar eller andra byggelement för att sammanfoga delarna med hjälp av nitnagel, blindnit, sprängnit eller någon annan typ av nit i ett nitförband. Niten deformeras plastiskt så att den håller emot på bägge sidor, och kan inte öppnas utan att förstöras.

Nitar
Sammanfogning med ett stort antal nitar på en järnvägsbro
Nitningsprocess: 1) Sätt in niten i hålet 2) Dra åt med nitdragare 3) Förkorta niten 4) Platta ut nithuvudet 5) Förbered nithuvudet med cirkulära slag med kulhammare 6) Slut nitarhuvudet med nithuvudmallen 7) Avslutad nitning

Användning

redigera

Nitar var fram till andra världskriget mycket vanligt förekommande vid konstruktion av stålbroar och stålfartyg, tidigare även för sammanfogning av träfartyg. Idag har svetsning till stora delar ersatt nitning. Nitning är dock fortfarande mycket vanlig i konstruktioner där låg vikt och hög styrka krävs, exempelvis i flygplan.

En speciell typ av nitar används även för att förstärka jeans på ett dekorativt sätt. Även andra knappar och detaljer på kläder kan fästas med plastisk deformation likt nitning. Nitar kallas också ibland andra metallföremål som appliceras på kläder för dekorativ effekt utan att vara nitar i ordets egentliga betydelse.

I äldre järn- och kopparsmide användes ofta nitar av ett trekantigt stycke metallplåt. Metallen rullades samman till en strut, varpå ett huvud smiddes av den utskjutande metallbiten i vardera änden av det stycke som skulle sammanfogas.

Hållfasthet

redigera

Vanligen bidrar nitar föga till en konstruktions hållfasthet, då de vanligen är av ett mjukare material än resten och nithålen i ett nitförband gör att en ansenlig del av grundmaterialet försvinner. Till exempel vid beräkning av dragspänning i en plåt behöver således tvärsnittsareans reduktion beaktas och nithålens area räknas bort.

Förbandets styrka bestäms huvudsakligen av skjuvning av niten och hålkanttryck i plåtarna som nitas. Friktion kan uppkomma till följd av den sammanpressning av materialet som uppstår genom förspänning vid nitning och snedställning av nitar vid belastning, men är högst osäker. Vid varmnitning av stålkonstruktioner var det vanligt att blymönja applicerades mellan delarna, varvid friktionen blev mycket låg.[1]

Nitar tar även visst drag, vilket utnyttjas för att ta hand om excentriciteter i förbandet. Men att utnyttja nitar för att ge en dragkraft i nitens längdriktning är vanligen olämpligt.

Nitar tillverkas av material som tillåter plastisk deformation utan att spricka och utan att orsaka galvanisk korrosion i förbandet. För flygplan används ofta aluminiumnit.

Applicering

redigera

Nitnagel

redigera

Vanligen kallad enbart nagel eller nit. En nitnagel värms vanligen, men även kallnitning förekommer, och bearbetning sker med en nithammare. Varmnitning har fördelen att niten krymper efter avsvalning, så att plåtarna pressas mot varandra. En het nit är även lättare formbar (kan smidas) än en kall nit, då nitskallen ska formas.

Verktyg

redigera

Vid nitning använder man sig av en nithammare, ofta tryckluftsdriven.

Andra sorters nitar

redigera
 
Olika blindnitar, cirka 2–6 mm diameter

För enkel och snabb applicering i mindre konstruktioner finns blindnit, ofta även kallad POP-nit (varumärke). Blindniten har nitskalle normalt av aluminium och en genomgående splint av stål, men även stål i olika kvalitéer och koppar förekommer, bland annat. Niten placeras i en nittång, förs in i färdigt hål genom de delar som ska förbindas och verktyget kläms ihop i ett moment. Då dras splinten genom skallen som deformeras på baksidan ända tills splinten går av och ett glappfritt förband har så skapats, utan behov av att komma åt motsatt sida.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Forssell, Carl (1 augusti 1934). ”Svetsade järnkonstruktioner”. Häfte 8 Teknisk Tidskrift Aug. 1934 Väg- och Vattenbyggnadskonst. runeberg.org. https://runeberg.org/tektid/1934v/0087.html. Läst 21 juli 2013. 

Vidare läsning

redigera
  • Isacson, Maths (1988). ”Från nitning till svetsning: hur ett teknikskifte förändrade arbetet inom verkstadsindustrin”. Dædalus (Stockholm) 1988(57),: sid. 46-59 : ill.. ISSN 0070-2528. ISSN 0070-2528 ISSN 0070-2528.  Libris 2834142

Externa länkar

redigera