Nils Herman Quiding

svensk jurist, journalist och författare

Nils Herman Quiding, född 30 augusti 1808 i Malmö, död där 26 december 1886, var en svensk jurist, journalist, författare och politisk tänkare.

Nils Herman Quiding

BiografiRedigera

Quiding var 1838–1842 redaktör för Malmö Tidning, 1847–1879 rådman i Malmö och representant för borgarståndet i Malmö vid riksdagen 1862–63.

Under pseudonymen Nils Nilsson, arbetskarl utgav han sitt mest kända verk Slutliqvid med Sveriges lag i 4 band. Han brukar beskrivas som utopisk socialist, driven av reformiver och rättskänsla. Hans idéer är högst personliga och stilen är något tungfotad. August Strindberg var en av hans beundrare. Quiding var samtida med Första internationalen, men stod ganska främmande för dess verksamhet. Parallellt med Marx' begrepp arbetarklass-borgarklass använde Quiding (och efter honom Strindberg) uttrycken överklass-underklass.

Quiding är begravd på Gamla kyrkogården i Malmö.[1] Han var far till Annie Åkerhielm.

BibliografiRedigera

 • Kort och redig framställning af det vigtigaste i svenska rättskrifnings-läran... / af August Tallman. Carlskrona. 1832. Libris länk 
  • Kort och redig framställning af det vigtigaste i svenska rättskrifnings-läran : så väl till handbok för äldre personer, som i synnerhet till tjenst för undervisningen ([Ny uppl.]). Carlskrona: C. R. Hööks förlag. 1853. Libris länk 
 • Lättfattliga regler i aritmetiken lämpade äfven efter deras behof som på egen hand vilja lära sig att räkna / af August Tallman. Carlskrona. 1836. Libris länk 
 • Nytt slags register till Sweriges allmänna nu gällande lag med dit hörande författningar : ämnade dels till handbok för en hwar, dels till öfwersigt och rekapitulation för studerande, dels och att wara en lättfattlig och möjligast fullständig framställning af wår lagfarenhet för icke-jurister. Örebro. 1839. Libris länk 
 • Arkiv för kommunal-lagstiftning. Örebro. 1841-1844. Libris länk 
 • Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 : under titlar, som antyda författningarnes föremål, med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna. Stockholm: Norstedt. 1865. Libris länk. http://hdl.handle.net/2077/27895 
  • Löfgren Bjerner, Lena (1975). Författningsindex : komplement till delar av N. H. Quidings "Svenskt allmänt författningsregister". Specialarbete / Bibliotekshögskolan, 0347-1128 ; ht 1975:15. Borås. Libris länk 
 • Europas grundlag för tjugonde seklet : Protest från Norden. Stockholm. 1865. Libris länk 
 • Ett ord i beskattningsfrågan jemte utkast till Sweriges beskattningslag. Malmö. 1867. Libris länk 
 • Slutliqvid med Sveriges lag : i fyra böcker. Carlshamn. 1871-1876. Libris länk 
 • Kgl. förordningarne om kommunalstyrelse och om landsting den 21 Mars 1862 : anvisning till ny lagstiftning såsom öfvergång till distriktsförfattningen enligt Nilssonska samhällsteorien, hvars hufvudgrunder derjemte framställas. Malmö. 1881. Libris länk 
 • Samhällsidealet och rätta vägen dit : tankar i lagform / tillegnade Otto Eduard Leopold furst von Bismarck af En fjerran beundrare. Stockholm: F. & G. Beijer. 1882. Libris länk 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ SvenskaGravar

Vidare läsningRedigera