Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag som bildades 1974, har drygt 300 medarbetare och omsätter cirka 1 miljard kronor. År 2016 ägdes det offentligt ägda aktiebolaget av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. I Sysavkoncernen ingår även intressebolagen ÅGAB Syd AB för Återvinning av Grus, Asfalt och Betong och KS Recycling för återvinning av elektronikavfall.

Sysavs centralkontor och avfallskraftvärmeverk i Malmö.

Sysav har även två samarbetspartners, Malmö Återbyggdepå för återanvändning av begagnat byggmaterial i samarbete med Malmö Serviceförvaltning och Stiftelsen Spillepeng som har som uppgift att omvandla de landområden på Spillepengen i Malmö, som bildats i samband med tidigare deponering till ett område för andra aktiviteter – bland annat fritidsområdet Spillepeng.

Sysav tar hand om och återvinner avfall från hushållen i södra Skåne. Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Sysavs avfallskraftvärmeverk ligger i kvarteret Sjölunda i Malmö som fått namnet från villan Sjölunda. Företagets avfallskraftvärmeverk är en av världens mest avancerade anläggningar för förbränning av avfall med energiproduktion. Av det sorterade avfallet återvanns 2015, 98 procent som material och energi. De återstående två procenten deponerades för säker förvaring. Varje år levererar Sysav 60 procent av fjärrvärmen till Malmö kommun och Burlövs kommun. Cirka 43 procent återvanns som andra material, exempelvis möbler, metaller, textil och plast. Av matavfallet producerades 31 550 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 2,7 miljoner liter bensin. Sysav har 16 återvinningscentraler.

Sysav arbetar också för att förebygga mängden avfall på olika sätt.

Externa länkar

redigera