Neuralgi, neurodyni och neuropatisk smärta anges enligt Svensk Mesh[1] vara synonymer (engelsk MeSH anger bland andra uttrycken Neuralgias och Neuropathic Pain).

Neuropatisk smärta
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R52.2
MeSHsvensk engelsk

Neuropatisk smärta Redigera

Vid neuropatisk smärta (ICD-10-SE R522A), mer populärt kallat nervsmärta, finns en skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. En äldre term för detta är neurogen smärta. Termerna neuralgi och neurodyni är mer ovanliga medicinska termer gällande smärta utgående från en skada i nervsystemet. Neuralgi kan bara påverka de nerver som innehåller fibrer med smärtkänslighet. Dessa är alla spinalnerver och många kraniala.[2]

Central eller perifer Redigera

Nervsmärta brukar vanligen indelas i perifer nervsmärta (skada i perifera nerver) och central nervsmärta (skada i hjärna och ryggmärg). Exempel på en perifer neuropatisk smärta är smärta som kan uppstå vid någon skada på en perifer nerv vid trauma eller kirurgi, vid polyneuropati av olika skäl (inte minst på grund av diabetes mellitus), samt nervsmärta efter viss cytostatikabehandling. En central neuropatisk smärta kan orsakas av en ryggmärgsskada, av en hjärnskada som exempelvis efter stroke, samt vid MS. Möjligen mer svårklassificerad nervsmärta är så kallad postherpetisk neuralgi (efter det akuta bältrosutbrottet) och smärta efter en amputation (så kallad fantomsmärta).

Nervsmärta är vanligen en långvarig smärta, vilken kan vara svår att både diagnosticera och behandla.

Neurom Redigera

Vid uppkomst av perifera nervskador i samband med skada initieras en läkningsprocess hos den skadade nerven där spänningskänsliga natriumjonkanaler, Nav, rekryteras vilket leder till sensitisering. Dessa nervenheter vid ofullbordad läkning, kallas neurom och är mycket lättretade.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Notförteckning Redigera

Källförteckning Redigera

Externa länkar Redigera