Neoklassisk syntes är en teoribildning i nationalekonomi, som omfattar neoklassisk teori tillsammans med keynesianism. Den utvecklades under efterkrigstiden, bland annat av John Hicks och Paul Samuelson.

Se ävenRedigera