Naturgaslagen (2005:403) är en svensk lag, som trädde i kraft den 1 juli 2005 och innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall och om trygg naturgasförsörjning.

HistorikRedigera

Naturgaslagen ersatte den gamla naturgaslagen från år 2000. Samtliga bestämmelser i den gamla naturgaslagen fördes över till den nya, antingen med oförändrad lydelse eller med vissa ändringar. Dessutom infördes ett stort antal nya bestämmelser i den nya lagen. De nya och de ändrade bestämmelserna infördes för att genomföra EG:s så kallade reviderade gasmarknadsdirektiv.[1]

Vissa definitionerRedigera

Med naturgas avses i naturgaslagen även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet.[2]

Med naturgasledning avses i lagen rörledning, mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.[3]

KoncessionRedigera

En naturgasledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (koncession) av regeringen.[4] Koncession krävs dock inte för en naturgasledning som är belägen efter en mät- och reglerstation.[5]

Koncession krävs även för lagrings- och förgasningsanläggningar.[6]

KällorRedigera

  • Naturgaslagen (2005:403)
  • Regeringens proposition Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. (prop. 2004/05:62)

NoterRedigera

  1. ^ Prop. 2004/05:62 s. 1
  2. ^ 1 kap. 2 § 1 stycket naturgaslagen (2005:403)
  3. ^ 1 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403)
  4. ^ 2 kap. 1 § 1 stycket naturgaslagen (2005:403)
  5. ^ 2 kap. 1 § 2 stycket naturgaslagen (2005:403)
  6. ^ 2 kap. 2-3 § naturgaslagen (2005:403)