Natron eller soda är en naturligt förekommande blandning av, huvudsakligen, natriumkarbonat-dekahydrat (Na2CO3·10H2O) och natriumvätekarbonat (NaHCO3), men även med inslag av andra salter.

Natronutfällningar i kratern Era Kohor i Tibesti, Tchad.
Salt- och sodasjön Natronsjön i Tanzania.

Natron/soda är en utfällning som bildas vid evaporation i sjöar rika på natriumkarbonat, så kallade sodasjöar [1] eller natronsjöar.[2] Sjöar rikare på klorid än karbonat kallas vanligen bara saltsjöar och där utfälls såklart huvudsakligen natriumklorid (koksalt).[3]

På svenska användes också förledet natron- för att ange ett samband med grundämnet natrium[2], exempelvis "natronlut" ([vattenlöst] natriumhydroxid, NaOH) eller "natronsalpeter" (natriumnitrat, NaNO3).[4]

Soda används även som beteckning för natriumkarbonat för exempelvis hushållsändamål. Dekahydratet kallas då "kristallsoda", medan vattenfritt karbonat stundom kallas för "kalcinerad soda".[5] Beteckningen "kaustik soda"[6] för natriumhydroxid kommer av att man "kausticerade" soda (natriumkarbonat) genom tillsats av "bränd kalk" (kalciumoxid, CaO) till en karbonatlösning, varvid kalciumkarbonat (kalk, CaCO3) fälls ut och vattenlöst natriumhydroxid återstår.[7]

Etymologi

redigera

Ordet kommer från att man under antiken använde soda från egyptiska soda-/saltsjöar till tvätt och detta kallades på grekiska νίτρον (nitron) och på latin nitrum (dessa ord kan härledas från fornegyptiska nṯry)[8]. Därifrån gick detta ord över till de arabiska alkemisterna och blev natron (medan det latinska nitrum kom att betyda kaliumnitrat).[9] Natron har givit upphov till namnet på grundämnet natrium, medan soda har gett upphov till dess engelska namn sodium (framställdes och namngavs av Humphry Davy 1807).

Referenser

redigera
  1. ^ Sodasjö i Nationalencyklopedin.
  2. ^ [a b] SAOB Natron.
  3. ^ Saltsjö i Nationalencyklopedin.
  4. ^ Natron- i Nationalencyklopedin.
  5. ^ Gunnar Hägg, 1973, Allmän och oorganisk kemi, sid. 621. ISBN 91-20-03706-6.
  6. ^ Eller "kaustikt natron". Se SAOB Natron.
  7. ^ 2Na++CO32-+CaO+2H2O ⇒ 2Na++2OH-+CaCO3(s). Jämför Hägg, sid. 620.
  8. ^ Niter och natronMerriam-Webster.
  9. ^ Hägg sid. 616.