Kristallvatten

(Omdirigerad från Hydrat)
En kristall som består av blå kopparsulfat, dvs CuSO4 · 5H2O. När den upphettas omvandlas den till ett gråvitt pulver i samband med att kristallvattnet förångas.

Kristallvatten är inom kemin en beteckning på vattenmolekyler som har bundits i kristaller av olika slag.[1] Ett exempel på detta är kopparsulfat (CuSO4) som finns i två former: blå med kristallvatten och gråvit utan kristallvatten. Blå kopparsulfat betecknas CuSO4 · 5H2O och uttalas kopparsulfat pentahydrat. När ett ämne upptar kristallvatten sker normalt en värmeutveckling; att tillföra vatten till grå kopparsulfat så att kristallvatten bildas är alltså en exoterm reaktion.

Gips är ett material som drar nytta av skillnader i ett ämnes egenskaper när det har respektive inte har kristallvatten. Gips har den kemiska formeln CaSO4 · 2H2O. När man härdar gipset i en temperatur på cirka 200 °C försvinner kristallvatten och man får så kallad bränd gips. Bränd gips är fastare än gips och används i bland annat ansiktsmasker. Om bränd gips utsätts för väta tar kalciumsulfatet upp kristallvatten igen och mjuknar.

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin, chefredaktör: Arne Ekman, band 10, sid 145, NE Nationalencyklopedin AB Malmö , 2009 . ISBN 9789186365202