Nationella studentklubben var en lokal studentavdelning i Uppsala av Sveriges Nationella Ungdomsförbund. Den grundades 1934 av Th. Åke Leissner efter att Föreningen Heimdal 1932 valt att lämna SNU p.g.a. deras tilltagande radikalisering.

Bland Nationella studentklubbens medlemmar fanns på 1930-talet Arvid Fredborg, Sverker Åström, Rune Waldekranz och Adolf Hamilton[särskiljning behövs]. 1937 lyckades dessa, tillsammans med medlemmar från Riksförbundet Det Nya Sverige, under kuppartade former ta över majoriteten av styrelseposterna i den konservativa studentföreningen Heimdals styrelse. Övergångarna kom som en följd av ett allt mer ökande politiskt avstånd mellan personer som Leissner, Fredborg, Hamilton m.fl. och den riktning som Sveriges Nationella Förbund utvecklades i, men den nya styrelsen var fortfarande betydligt mer radikal än de föregående. Detta kom att påverka Heimdals arbete under de därpå följande åren. Det var också dessa tongivande medlemmar som spelade en avgörande roll vid tillkomsten av det så kallade Bollhusmötet 1939.