Nassa skärgård består av två ögrupper i Stockholms ytterskärgård: Stora Nassa och Lilla Nassa, söder om Stora Nassa. Naturen präglas av låga flerstammiga björkar och har ett rikt fågelliv.

Stora Nassa skärgård från en holme omedelbart öster om Stora Bonden, vy österut.
Naturhamnen vid Sprickopp, Lilla Nassa.

Stora Nassa skärgårdRedigera

Huvudartikel: Stora Nassa

Hela Stora Nassa utom en del av ön Bonden är naturreservat. Flera öar är samtidigt fågelskyddsområde med landstigningsförbud från 1 februari till 15 augusti. Området omfattar ett stort antal mindre öar med en utsträckning i nord-sydlig riktning på drygt 3 distansminuter och 1,5 distansminuter i väst-ostlig riktning.

Lilla Nassa SkärgårdRedigera

Huvudartikel: Lilla Nassa

Lilla Nassa ligger söder om Stora Nassa, nordost om Björkskärs skärgård. Båda dessa skärgårdar ägs privaträttsligt av Lidingö kommun, vilket har sin grund i Lidingöbon Jan Betulins testamente upprättat den 16 april 1759.

Området har ungefär samma storlek i utsträckning som Stora Nassa men består av ett mindre antal öar. Här finns det endast lite låg buskvegetation.