NU var en svensk veckotidning för politik, ekonomi och kultur under åren 1934-1944. Den var utpräglat antinazistisk och chefredaktör åren 1938-1944 var Bo Enander. Enander började arbeta för tidningen 1934 och blev 1938 dess chefredaktör.