Nordic Battlegroup

en del av Europeiska unionens stridsgrupper
(Omdirigerad från NBG)

Nordic Battlegroup (NBG) är en del av Europeiska unionens stridsgrupper. Sedan starten 2007 har tre grupper varit aktiva. Nordic Battlegroup 08 1 januari 2008–30 juni 2008, Nordic Battlegroup 11 1 januari 2011–30 juni 2011 och Nordic Battlegroup 15 januari 2015–juni 2015.