Öppna huvudmenyn

Nöjdförklaring är en förklaring av en dömd att han avstår från att överklaga (föra talan mot) en dom i ett brottmål i enlighet med bestämmelserna i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m..[1]

Nöjdförklaring av den som är häktad kan avges inför chefen för det häkte där han är intagen.[2]

Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får avge nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring eller inför polismyndighet.[3]

  • För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt ska bli gällande har det ansetts att, om den aktuella domen inte har avkunnats för honom vid rätten, den dömde före nöjdförklaringen ska ha delgetts domen i dess helhet.[4]
  • En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarande. Denne avgav härefter nöjdförklaring utan att då ha delgetts domen i dess helhet. De formella förutsättningarna för att nöjdförklaringen skulle bli gällande har inte befunnits uppfyllda enligt Svea hovrätts beslut i B6921-06.[5]

NoterRedigera