Nödslakt innebär akut och brådskande avlivning av djur som skadats eller insjuknat. Sker ofta på skadeplats eller där djuret är uppstallat. Man använder ofta bultpistol eller skjutvapen vid nödslakt av större djur.