För andra betydelser, se nät (olika betydelser)

Ett nät är en flexibel gallerliknande struktur som blockerar stora föremål, men som låter mindre föremål, luft och vätskor passera igenom. Mellanrummen - öglorna - det vill säga nätets minsta enhet kallas för maska.

Lastnät.

Nät konstrueras i mer eller mindre flexibla material, i allt från natur- och konstfibrer till skinn och metalltråd. De äldsta kända bevarade näten härstammar från jägarstenåldern (mesolitikum), men nät kan mycket väl ha förekommit tidigare.[1]

Fiskare med fisknät.

Eftersom nät konstruerades i material som lämnar lite arkeologiska spår finns få riktig gamla fynd, men fynd har gjorts i isar och mossar, och som avtryck i lera.

Nät har många användningsområden som fångstredskap eller för inhägnad av djur, för olika typer av transporter, inom kläd- och möbelindustrin och inom sport.

Nät kan konstrueras med hjälp av flera olika tekniker där materialet sammanfogas med hjälp av exempelvis knopar, knutar, bindemedel eller genom att tvinnas samman.

  1. ^ Martin Trachsel (2008) (på german), Ur- und Frühgeschichte: Quellen, Methoden, Ziele, UTB, p. 56, ISBN 3-8252-8369-0