Murmestare Embetet i Stockholm (kort Murmestare Embetet eller Murmästareämbetet) grundades 1487 och är en av de äldsta fortfarande verksamma yrkessammanslutningarna i Sverige. Embetet har varit och är än i dag en sammanslutning av byggmästare som driver egna byggrörelser. Kontoret finns i von der Lindeska husetVästerlånggatan 68 i Stockholm.

Banderoll Murmestare Embetet 525 år.
Thordh Muramestare (Thord murmästare), det äldsta porträttet av en Stockholmsborgare, vilket sannolikt tecknats av Helmick van Nörden, som präntade stadgan och fungerade som rådets sekreterare. Försättsbladet från Murmestare Embetets skråordning finns i original bevarad på Kungliga Biblioteket.

Den 29 oktober 1487 blev skråordningen för Murmestare Embetet i Stockholm stadfäst, gillad och beseglad. Skråordnings original finns bevarad på Kungliga Biblioteket. Under skråtiden var Murmestare Embetet ansvarigt för murmästarnas yrkeskompetens i staden.

Under Embetets överinseende inskrev mästarna lärlingar och utbildade dessa till gesäller. För att ha en möjlighet att bli mästare var gesällen tvungen att genomföra praktiska och teoretiska studier. Antalet verksamma mästare i Stockholm var strängt reglerat. Ungefär en gesäll av femtio blev mästare. Till mästerstycket hörde oftast en detaljerad mängd- och kostnadsberäkning. En murmästare utförde även uppgifter som idag faller under arkitektens yrkesroll, exempelvis att upprätta byggnadsritningar.

I december 1846 avskaffades skråväsendet i Sverige. Ledamöterna i Murmestare Embetet ansåg dock att det fanns behov av att även framöver diskutera gemensamma bransch- och yrkesangelägenheter. Man fortsatte att träffas under det gamla namnet Murmestare Embetet i Stockholm vilket därför ännu finns kvar.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera