Murmästare var en skråhantverkare och hade arbetsuppgifter som idag faller inom arkitekt- och nuvarande byggmästaryrket. En byggmästare byggde endast trähus.

Murmästare Johan Wilhelm Frieses ritning till Tottieska malmgården, 1765.

Arbetsuppgifter

redigera

Murmästaren utförde plan-, fasad och sektionsritningar till alla typer av stenhus och även till detaljer i trähus som stentrappor, spisar, ugnar, murstockar och så vidare. Murmästaren var även arbetsledare vid själva bygget. De av mästaren anställda murargesällerna utförde själva murningsarbetet. De i sin tur hade lärlingar som hantlangare. Den typ av arbete som dagens murare utför vid de större företagen, motsvarar i stort sett de arbetsuppgifter som murargesällerna utförde under skråtiden, med andra ord det rent praktiska arbetet i form av murning, putsning och så vidare. Murmästarna utnyttjade även icke skråansluten grovarbetskraft såsom hantlangare, mursmäckor och tegelbärare. Hantlangarna byggde arbetsställningar tillsammans med timmermännen och hjälpte mursmäckorna att blanda och piska murbruk. Mursmäckorna var kvinnor. Tegelbärarna bar upp sten och bruk till murarna.

Kända murmästare

redigera

I kronologisk ordning:

Se även

redigera