Mundekulla är en liten by på fyra gårdar i Långasjö socken i Emmaboda kommun i Glasrikets Småland. Ingemar Mundebo, Sveriges finansminister på 1980-talet, växte upp i en av byns gårdar och tog namnet Mundebo (född Johansson) för att hedra sin hemort när han flyttade från byn.

Mundekulla Kurs är en retreat- och konferensgård som har satt den lilla byn på kartan. Tusentals människor besöker årligen gården för att delta i events och festivaler. Verksamheten startades då Berndt Elmberg (uppvuxen i grannbyn Skallebo) köpte en av gårdarna som stått tom under tolv år. Tillsammans med sonen Peter och hans hustru Anne Solveig har han årligen utvecklat verksamheten och fått en rad utnämningar för gårdens ekologiska profil och deras obändiga engagemang för bygdens och verksamhetens utveckling.