Motpart är beteckningen på den som i ett ärende intar motsatt ställning till sökanden.

I ett förvaltningsärende är förvaltningsmyndigheten motpart till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.[1]

Med enskild avses enskild person eller bolag i motsats till myndighet.

Jämför redigera

Part (juridik)

Fotnoter redigera