Sökande är i juridiska sammanhang ofta beteckningen på den som ansökt om något eller begärt något vid domstol eller myndighet.

Vid domstol behandlas sådana ansökningar som ärenden, egentligen rättsvårdärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden, oftast kallad ärendelagen.[1]

Exempel på sådana ärenden kan vara ansökan om adoption, utseende av boutredningsman, bodelningsförättare eller förvaltare alternativt god man enligt föräldrabalken.

Även i mål som handläggs av kronofogdemyndigheten betecknas den, som begärt utmätning eller avhysning, sökande.[2]

Den sökande räknas alltid som part i ärendet.

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080503055828/http://www.lagen.nu/1996:242. Läst 23 april 2009. 
  2. ^ https://lagen.nu/1981:774#K16P2