Motor (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Motor kan betyda:

 • Motor – en maskin som utvinner rörelseenergi ur andra energiformer
  • Förbränningsmotor – en motor som via förbränning av ett bränsle omvandlar kemisk energi till arbete
   • Kolvmotor – en motor som omvandlar ett gas- eller vätsketryck i en cylinder
    • Tvåtaktsmotor – en kolvmotor, av utförandet ottomotor eller dieselmotor i vilken bränslet förbränns i två faser
    • Fyrtaktsmotor – en typ av kolvmotor i vilken bränslet förbränns i fyra faser
    • Dieselmotor – en förbränningsmotor konstruerad med principen för en kolvmotor
    • Ottomotor – en förbränningsmotor av kolvtyp
    • Fotogenmotor – en motor som drivs med fotogen
    • Tändkulemotor – en förbränningsmotor av kolvtyp
    • Hesselmanmotor – en hybrid mellan otto- och dieselmotor
    • Homogenmotor – en förbränningsmotor där en homogen bränsle-luft blandning komprimeras till självantändning
    • Fartygsmotor – ett fartygs mekaniska framdrivningsanordning
   • Wankelmotor – en typ av förbränningsmotor med roterande rotor
   • Jetmotor – en motor som accelererar en gas- eller vätskeström bakåt
   • Raketmotor – en vidareutveckling på jetmotorn
  • Stirlingmotor – en värmemotor som kan ha utvändig förbränning
 • Motor (tidning) – organ för Motormännens Riksförbund
 • Motor (datalogi) – det inre av ett datorprogram
  • Grafikmotor – en mjukvarukomponent som handhar den grafiska representationen
  • Spelmotor – en mjukvarukomponent som hanterar en del av mekaniken i ett datorspel
  • Sökmotor – upptäcka, hämta in och indexera webbsidor

Se ävenRedigera