Ett morfogen är ett signalämne som styr utvecklingen av embryon. Det utsöndras från en punktformig källa och resulterar i en koncentrationsgradient. Morfogenet låter målceller ge olika svar beroende på koncentrationsgrad.

Sonic hedgehog, ett viktigt signalämne vid extremitetsutveckling under embryogenesen, är exempel på ett morfogen.