En extremitet är en utskjutande kroppsdel på människa eller djur. Framför allt avses arm eller ben.

Främre lemmens skelett hos olika djurarter

Hos alla ryggradsdjur finns exakt motsvarande ben i de främre extremiteterna oberoende om de används för att simma, löpa, flyga, gräva eller gripa med.