Monokultur, av mono som är det grekiska räkneordet för ett och kultur som betyder odling (av latinets cultura), avser ursprungligen ett system för odling av jordbruksgrödor där man bara odlar ett växtslag åt gången, exempelvis vete, korn, kaffe, bomull, majs, osv[1].

Ett stort fält med vinrankor är ett exempel på monokultur.

Inom skogsbruk avser monokultur plantering av en enda trädart vid samma tillfälle till skillnad från naturligt förekommande trädbestånd av samma art som visar på en mångfald i trädstorlekar, med döda träd blandat med mogna och unga träd. Inom skogsbruket ger monokulturplanteringar som planteras och skördas som en enhet begränsade livsmöjligheter för vilda djur som är beroende av döda träd och gläntor, eftersom alla träden är lika stora. Monokulturer skördas oftast genom kalhuggning, vilket drastiskt förändrar livsmiljön. Den maskinella skörden av träd kan komprimera marken, vilket kan påverka underliggande tillväxt negativt. Plantering av monokulturer orsakar också att träd blir mer sårbara när de smittas med en patogen eller attackeras av insekter eller påverkas av ogynnsamma miljöförhållanden.

Begreppet har fått en utvidgad betydelse inom sociologin, där det syftar på en stat eller ett område där det endast bor en kulturgrupp, till exempel i ett getto.

KällorRedigera

  1. ^ Monokultur, Nationalencyklopedin (läst 2013-03-18)