Grekiska räkneord

prefix allmänt förekommande i matematiken och naturvetenskapen

Grekiska räkneord är som prefix allmänt förekommande i matematiken och naturvetenskapen.

Det kan finns flera alternativa stavelser eller uttal till vissa räkneord som man kan träffa på, dessa alternativ står under egen kolumn. Det kan också vara så att dessa räkneord är mer eller mindre försvenskade och förkortade, för att passa vårt uttal. Inom matematiken förekommer de ofta som sådana. Några exempel på var dessa förstavelser (prefix) kan förekomma står under egen kolumn.

Exempel på grekiska räkneord
Siffra Grekiskt prefix Alternativ stavning Användning
1 mono ena monolog
2 bi/di dio dialog
3 tri tria triangel
4 tetra tessera tetraeder
5 penta pente pentagon
6 hexa hexi hexagon
7 hepta hepta heptagon
8 okta octo oktaeder
9 nona ennea nonagon
10 deka deca dekalog
Några siffror större än 10
Siffra Grekiskt prefix Alternativ stavning Användning
11 hendeka hendeca hendekagon
12 dodeka dodeca dodekaeder
20 ikosa icosi ikosaeder