Boskapsskötsel i ladugården. Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102
Handmjölkning.

Mjölkning är uppsamling av mjölk från en däggdjurshonas bröstkörtlar. Mjölkning av kor skedde förr för hand, men sedan 1970-talet används mjölkmaskiner i industriellt jordbruk. Mjölkning av getter, får, kor och andra mjölkgivande djur i olika delar av världen sker fortfarande för hand.