Mjölke kan avse:

NB: språklänkarna för denna sida, till andra språks Wikipedia, gäller betydelsen fiskars sädesvätska (eftersom den länken omdirigerar till ett avsnitt i en artikel).