Ett minnesbrev är ett frankerat kuvert som ges ut till minne av ett viktigt evenemang, en känd persons bortgång eller ett jubileer. Minnesbrev är ett samlarområde inom filatelin.