För så kallade bordskuvert, se Kuvert (dukning).

Ett kuvert är en pappers- eller plastficka med öppning och förslutningsklaff på kort- eller långsidan. Kuvertet kan även förses med en genomskinlig fönsterruta, med placering svarande mot på inlagan anbringad mottagaradress. Fönsterstandarder är V2, H2 och H3. Vanligaste kuvertstorleken är C5 och C4.

Kuvert som öppnas med brevöppnare.
Adresserat kuvert från 1888

KuverttyperRedigera

Kuvert förekommer med fukthäftande eller självhäftande klaff och med eller utan fönster. Det finns även olika standardstorlekar (exempelvis är ett C4-kuvert lagom stort för att rymma ett A4-ark.)

KuvertformatRedigera

 • B4 250×353mm
 • C4 229×324mm
 • C5 162×229mm
 • C6 114×162mm
 • C4M 229×318mm
 • C64M 114×318mm
 • CE4 229×310mm
 • CE64 114×310mm
 • E4 220×312mm
 • E5 155×220mm
 • E6 110×155mm
 • E56 155×155mm
 • E65 110×220mm
 • EC5 155×229mm
 • EC45 220×229mm
 • R7 120×135
 • S4 250×330mm
 • S5 185×255mm
 • S65 110×225mm
 • X5 105×216 mm
 • EX5 155×216 mm

BrevkuvertRedigera

Kuvert för skriftligt meddelande, avsett att befordras i slutet omslag.

VärdekuvertRedigera

Kuvert för värdehandlingar och andra dokument.

KorsbandskuvertRedigera

Äldre typ av kuvert för tryckalster och andra inlagor, avsedda att befordras öppet i ett om brevkuvert påminnande omslag. (Korsband var en postal term för denna typ av försändelse. Det kunde vara fråga om tidningar eller andra trycksaker. Det fanns även masskorsband, numera massbrev.)

 
Ett fönsterkuvert.

FönsterkuvertRedigera

Fönsterkuvert är ett kuvert med ett genomskinligt "fönster" genom vilket mottagarens adress syns. Ordet "Fönsterkuvert" användas av Posten först i Bihang till Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär N:r 53 från 1908. Där står så här:

"På förekommen anledning meddelas härigenom, att, därest från utlandet till svensk postanstalt ankommer vanligt bref, inneslutet i genomskinligt omslag och med adressen anbragt å brefinnehållet, försändelsen skall, när adressuppgiften kan utan svårighet afläsas, befordras till adressaten."

I KGPS Cirkulär nr 23 från 1911 talas om "Användning af s.k. fönsterkuvert"

SopsorteringRedigera

Förbrukade kuvert ska inte lämnas till återvinning. Anledningen är dels att kuvert inte ingår i producentansvaret för förpackningar och tidningar, och dels att klistret på kuverten skapar problem för återvinningsmaskinerna. Alla kuvert, inklusive fönsterkuvert, slängs därför som hushållssopor alternativt brännbart.[1]

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Tranvik, John, Kuvert: Kuvertets utveckling under 4000 år – från lerfodral till flerfärgstryckta papperskuvert. Stockholm 1997. ISBN 91-630-5412-4.

Externa länkarRedigera