Miljö kan syfta på:

 • Miljö (omgivning) – samlingen av alla levande och icke-levande föremål på jorden
  • Miljöförstöring – mänsklig verksamhet som förstör eller skadar omgivningen
  • Miljöpolitik – politik som rör miljön, exempelvis global uppvärmning och hållbar utveckling
  • Miljöekonomi – en underdisciplin till nationalekonomi
  • Miljöorganisation – en organisation som finns för att värna om miljön som ett huvudmål
  • Miljövetenskap – ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan
  • Miljökonsekvensbeskrivning – en helhetssyn av den miljöpåverkan i Sverige
  • Miljö (arkitektur) – inom arkitekturen den inre och yttre omgivning som finns hos byggnader och anläggningar
 • Miljöpsykologi – ett tvärvetenskapligt område inom psykologin och beteendevetenskapen
 • Social miljö – det sociala sammanhang i vilket en person lever
 • Miljöhål – ett hål på ett biljardbord
 • Grafisk miljö – samlingen av de grafiska gränssnitt som möter en datoranvändare

Se även redigera