Öppna huvudmenyn
Military Sealift Commands sigill.

Military Sealift Command (MSC) är en organisation inom amerikanska flottan som kontrollerar det mesta av de militära träng- och transportfartygen inom flottan. Organisationen bildades den 9 juli 1949 då Military Sea Transportation Service (MSTS) blev ensam ansvarig för försvarsdepartementets behov av havsgående transporter. MSTS döptes om till Military Sealift Command 1970.

Fartyg ur Military Sealift Command är civilt bemannade. Vissa fartyg som ägs av USA:s regering har prefixet USNS, som står för United States Naval Ship, medan andra, chartrade eller motsvarande, är helt enkelt vanliga MV, SS eller GTS. Deras skrovnummer har prefixet T utöver det vanliga skrovnummer som motsvarande fartyg i amerikanska flottan skulle ha.

Military Sealift Command omfattar fyra olika program: Sealift, Naval Fleet Auxiliary Force (NFAF), Special Mission och Prepositioning. Sealift-programmet innehåller huvuddelen av MSC:s materialtransportoperationer och opererar tankfartyg för bränsletransport och torrlastfartyg som transporterar utrustning, fordon, helikoptrar, ammunition och materiel. NFAF:s roll är att dirigera bränslefartyg till sjöss vilket möjliggör att de kan användes under långa perioder utan att behöva komma till hamn. Special Mission-programmet opererar fartyg för unika uppgifter åt militära och federala myndigheter som till exempel ubåtsunderstöd och spårning av robotvapen. Prepositioning-programmet upprätthåller den amerikanska militärens närvarostrategi genom att distribuera trängfartyg inom viktiga områden före det verkliga behovet.

Externa länkarRedigera