Militära grader i Folkets befrielsearmé

Militära grader i Folkets befrielsearmé visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Folkets befrielsearmés markstridskrafter.

OfficerareRedigera

Gradbeteckning Tjänstegrad Typbefattningar [1] Motsvarighet
i Sverige
  上将 Vice ordförande för Centrala militärkommissionen (CMK)
Ledamot i CMK
Regional befälhavare
General
  中将 Ställföreträdande regional befälhavare Generallöjtnant
  少将 Armékårchef
Ställföreträdande armékårchef
Generalmajor
  大校 Divisionschef Överste 1. graden
  上校 Ställföreträdande divisionschef
Brigadchef
Regementschef
Överste
  中校 Ställföreträdande regementschef Överstelöjtnant
  少校 Bataljonschef Major
  上尉 Ställföreträdande bataljonschef
Kompanichef
Kapten
  中尉 Ställföreträdande bataljonschef
Kompanichef
Ställföreträdande kompanichef
Löjtnant
  少尉 Plutonchef Fänrik
  学员 Officersaspirant Kadett

Övriga graderRedigera

Gradbeteckning Tjänstegrad Motsvarighet
i Sverige
  一级军士长 Regementsförvaltare
  二级军士长 Förvaltare
  三级军士长 Fanjunkare
  四级军士长 Förste sergeant
  上士 Sergeant
  中士 Korpral
  下士 Vicekorpral
  上等兵 Menig 1. kl
  列兵 Menig

Tjänsteställningstecken för civilanställdaRedigera

Grader 1955-1965Redigera

Befälskategori Tjänstegrad Axelklaffar Kragspeglar
Marskalkar Stormarskalk    
Marskalk    
Generalspersoner General 1. graden    
General    
Generallöjtnant    
Generalmajor    
Regementsofficerare Överste 1. graden    
Överste    
Överstelöjtnant    
Major    
Kompaniofficerare Kapten 1. graden    
Kapten    
Löjtnant    
Fänrik    
Officersaspiranter Kadett    
Underbefäl Överfurir  
Furir  
Korpral  
Manskap Vicekorpral  
Menig  

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera