Michael Weisse

protestantisk teolog, psalmförfattare och koralkompositör

Michael Weisse, född 1488 i Neisse, död 19 mars 1534 i Landskron, var en tysk präst och psalmförfattare. Han var en präst bland de Böhmiska bröderna och samtida med Martin Luther.

Weisse var under en tid franciskanermunk i Breslau. Påverkad av Martin Luthers skrifter lämnade Weisse, med två andra munkar, klostret och sökte skydd i de Böhmiska brödernas hus i Leutomischl i Böhmen. Där blev han predikant och betrodd med utgivningen av de Böhmiska brödernas första tyska psalmbok "Ein Neu Gesengbuchlen". Detta verk innehöll 155 psalmer, antingen översättningar från latin eller original skrivna av Weisse själv. Hans psalmer har fått betydelse inom den reformatoriska kyrkan.

Psalmer

redigera

Referenser

redigera