Öppna huvudmenyn
Michaël Kolmodin Löwegren.

Michaël Kolmodin Löwegren, född den 5 februari 1836 i Lund, död där den 1 maj 1923, var en svensk ögonläkare, bror till Georg Löwegren och farfars halvbror till Gunnar Löwegren.

Löwegren blev student i Lund 1856, medicine kandidat 1861 och licentiat 1864 samt promoverades till medicine doktor vid Lunds universitets jubelfest 1868. Han förordnades 1867 till docent i kirurgi och oftalmologi vid nämnda universitet, blev samma år adjunkt i kirurgi och obstetrik samt var 1883–1904 extra ordinarie professor i oftalmiatrik. Han utgav bland annat Om myopi (i Lunds universitets årsskrift 1867), Om refractionstillstånden hos ögat och bestämmandet af glasögon (1870; 2:a översedda och delvis omarbetade upplagan 1881), Om ögonsjukdomarne och deras behandling (1891; 2:a upplagan 1900) samt översatte De Hippokratiska skrifterna (två band, 1909–10), för vilket arbete han av Vetenskapsakademien erhöll Letterstedtska översättningspriset. Han blev filosofie hedersdoktor i Lund 1918.

Priser och utmärkelserRedigera

KällorRedigera