Menelaos återfår Helena. Detalj från en attisk rödfigurig krater, cirka 450 f.Kr.–440 f.Kr., hittad i Gnathia (nuvarande Egnazia, Italien).

Menelaos var i grekisk mytologi kung i Sparta, make till Helena, bror till Agamemnon.

Menelaos omnämns främst som den som inledde det trojanska kriget. Paris enleverade sköna Helena, och Menelaos samlade en här för att vedergälla dådet. Menelaos återfick slutligen Helena.

Menelaos hade en son tillsammans med nymfen KnossiaKreta som hette Xenodamos.

Externa länkarRedigera