Membransirén är en tryckluftsdriven sirén som avger ett kraftfullt ljud, genom att lufttrycket sätter ett membran i vibration. Membransirenen används i flyglarm (Hesa Fredrik), på tåg, samt på lastbilar.

En membransirén för VMA.
En membransirén på en rälsbuss, se under fönstret till höger

Se ävenRedigera