Vad som händer mellan ett mekaniskt system och dess omgivning beskrivs av mekanikens lagar. Exempel:

  • Massan kan konserveras i systemet:
,
där är impulsmomentet[förtydliga], dvs.
  • Systemets energi () kan ändras om värme () läggs till eller om systemet utför arbete:
(Termodynamikens första huvudsats)

Inom exempelvis strömningsmekaniken är det oftast bättre att studera en kontrollvolym än ett system. Man måste då skriva om dessa lagar så att de istället gäller för en kontrollvolym.