Medhjälp till mord kan avse:

  • Medhjälp till mord – behandlas i Sverige tillsammans med medhjälp till andra brott i Brottsbalken, se Medhjälp till brott
  • Medhjälp till mord (USA) – en juridisk doktrin som tillämpas i vissa jurisdiktioner, främst i vissa delstater i USA