Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU). Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder. Ett medborgarinitiativs exakta utformning varierar.

SchweizRedigera

Möjligheten till medborgarinitiativ infördes redan år 1891 i den schweiziska konstitutionen. Genom initiativet kan 100 000 medborgare gemensamt kräva en ändring av landets konstitution eller infogandet av en ny artikel i konstitutionen. Initiativet kan även användas på regional och lokal nivå. Om ett initiativ lyckas samla ihop 100 000 underskrifter måste en folkomröstning hållas efter två till tre år. För att undvika att kortsiktiga politiska influenser får stort genomslag, får en folkomröstning inte hållas omedelbart.

På nationell nivå får både parlamentet och regeringen behandla ärendet innan det underställs folkomröstningen, och deras ståndpunkter trycks på röstsedlarna. Parlamentet kan även föreslå en alternativ ändring av konstitutionen i samband med ett medborgarinitiativ.

För att ett medborgarförslag ska antas i en schweizisk folkomröstning krävs dels att en majoritet av de avlagda rösterna stödjer förslaget, dels att förslaget stöds av en majoritet i en majoritet av kantonerna. Den överväldigande majoriteten av medborgarinitiativ har misslyckats med att uppnå dessa krav sedan dess införande 1891.

Europeiska unionenRedigera

Europeiska unionen (EU) är ensam som supranationell organisation att tillåta medborgarinitiativ. Denna möjlighet infördes genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Genom fördraget blev det möjligt för en miljon unionsmedborgare att kräva att Europeiska kommissionen ska föreslå en lagstiftningsakt inom ett av unionens befogenhetsområden. Kommissionen kan dock, om den anser det nödvändigt, avböja från att vidta några åtgärder. Medborgarinitiativet är således inte bindande för kommissionen.[1] De exakta bestämmelserna om det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft den 1 april 2012.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera