Materiel

redskap för specifikt ändamål

Materiel är redskap för specifikt ändamål, och kan syfta på:

Materiel är hjälpmedel som är framställda av material.

Språkrådet rekommenderar dock att genomgående använda formen material i allmänt språkbruk.[1]

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera

  • Material – vanligen råämne som något är framställt av
  • Materia – alla de föremål som har massa och utsträckning i rummet