Masochism

njutning av att uppleva psykisk eller fysisk smärta, inklusive sexuellt

Masochism betyder njutning av psykisk eller fysisk smärta tillfogad av en själv eller andra. Hit hör även sexuell masochism.[1] Det är även en sexuell inriktning och en del av BDSM-komplexet. Termen har tillkommit efter Leopold von Sacher-Masoch.

Masochism
Latin: masochismus
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F65.5

Masochisten erfar njutning genom smärta. Detta kan även ske i ett sammanhang av sexuell dominans. Att uppleva ett smärtsamt stimulus som angenämt kallas paralgesi.[2] Den psykiska smärtan kan produceras genom våld, medan den psykiska smärtan ofta har koppling till förnedring (förödmjukelse).[3]

Referenser

redigera