Öppna huvudmenyn
Kommandobryggan på passagerarfartyget Kristina Regina.
Maskinkontrollrummet på franska servicefartyget Argonaute.

Ett sjöbefäl är en person som arbetar i en befälsbefattning ombord på ett handelsfartyg. På svenskflaggade fartyg delas sjöbefälen in i tre kategorier utifrån sina avdelningar ombord. Nautiska befäl har sitt säte på kommandobryggan och tillhör däcksavdelningen. Tekniska befäl tillhör maskinavdelningen och intendenturbefälen intendenturen.

BefälskategorierRedigera

Nautiska befälRedigera

I Sverige finns följande befattningar:

Tekniska befälRedigera

I Sverige finns följande befattningar:

IntendenturbefälRedigera

UtbildningRedigera

I Sverige utbildas sjöbefäl i dag vid Chalmers i Göteborg[1] och Sjöfartshögskolan i Kalmar[2], i Finland på svenska vid Yrkeshögskolan Novia.

FackförbundRedigera

I Sverige organiseras sjöbefäl främst av Sjöbefälsföreningen[3], ett fackförbund inom SACO.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera